Algemene voorwaarden

Verhuur Zaal Hagelstein

Algemeen reglement

 • De zaal kan ten vroegste vanaf 09u00. in gebruik genomen worden. Tenzij uitzonderlijk anders afgesproken en bevestigd via e-mail.
 • De huur omvat de feestzaal, de bar, de keuken, het sanitair en het materiaalkot. Alle andere lokalen, die aangeduid zijn als “privé”, worden niet mee verhuurd en zijn niet toegankelijk.
 • ALLE communicatie dient te verlopen via e-mail op verhuur@zaalhagelstein.be. Enkel afspraken via dit mailadres worden als officieel behandeld. Mondelinge afspraken zijn nooit bindend of geldig als bewijs.
 • De locatie is ENKEL te bezichtigen op de laatste maandag van de maand tussen 19.00 u. en 20.00 u. Kan u hier zelf niet aanwezig zijn, dan kan u best iemand anders laten komen kijken voor u, of beroep doen op de foto’s op onze website. De zaal bezoeken of bezichtigen is NIET verplicht om tot een huurovereenkomst te komen. In uitzonderlijke gevallen kan u ook op afspraak de zaal komen bezichtigen.
 • De sleutel wordt u bezorgd of kan afgehaald worden bij de verhuurder. De locatie en tijdstip zullen u tijdig meegedeeld worden door de verhuurder.
 • De verhuurder kan NOOIT aansprakelijk gesteld worden bij ongevallen of diefstal.
 • Roken binnen het gebouw is ten strengste VERBODEN. Alsook dienen peuken rondom het gebouw te worden opgeruimd na afloop.
 • Het is VERBODEN om nagels, schroeven, duimspijkers, tape,… aan te brengen aan het plafond, de muren en de toog. Eventuele decoratie kan bevestigd worden aan de reeds voorziene bevestigingspunten.
 • Indien er muziek wordt gespeeld tijdens het gebruik van de zaal, dient dit op voorhand te worden gemeld aan SABAM volgens de huidige wetgeving. Het aangeven hiervan is de verantwoordelijkheid van de huurder. Bij eventuele controle van SABAM kan de verhuurder nooit aansprakelijk gesteld worden, noch tussenkomen in eventuele sancties of boetes.
 • Bij het gebruik van de zaal dient er rekening te worden gehouden met de buurtbewoners en de omgeving. Dit bevat onder andere, maar is niet beperkt tot: nachtlawaai, muziekoverlast (deuren gesloten houden), parkeeroverlast, afval en dergelijke meer…

Brandveiligheid

 • Alle nooduitgangen MOETEN tijdens de volledige huurperiode los blijven en worden vrijgelaten voor eventuele evacuatie.
 • Het is VERBODEN kaarsen te gebruiken zonder windlicht. Theelichtjes zijn toegestaan, wanneer ze in een onbrandbaar houdertje staan.
 • Brandblusapparaten mogen NOOIT aan het zicht onttrokken of verplaatst worden. Deze mogen enkel gebruikt worden voor hun voorziene doel.

Tarieven

 • De huur van “Zaal Hagelstein” voor een hele dag en avond, bedraagt €250,00 inclusief BTW. 
 • Wil je de zaal huren voor een een blok van maximum 4 uur, dan bedraagt de huur €75,00 inclusief BTW.
 • Voor aanvang van de huur dient een waarborg betaald te worden van €50,00 inclusief BTW.
 • Eventuele schade aan de lokalen, het meubilair, de keukentoestellen of schade of tekorten aan andere materialen zijn steeds ten laste van de huurder. Deze eventuele extra kosten worden onmiddellijk afgehouden van de waarborg (zie verder).
 • Verbruik van aardgas, elektriciteit en water is inbegrepen in bovenvermelde huurprijs.

Annuleringen

 • Annuleringen dienen zo snel mogelijk gemeld te worden aan de verhuurder via e-mail.
 • Annuleringen meer dan 2 maanden voor verhuurdatum zijn kosteloos. Het betaalde bedrag wordt u volledig terugbetaald.
 • Bij annuleringen tussen de 8 en 2 weken voor verhuurdatum, zal u 50% van de waarborg worden aangerekend. De overige waarborg en het volledige huurbedrag worden u terugbetaald.
 • Bij annuleringen minder dan 2 weken voor verhuurdatum, zal u de volledige waarborg worden aangerekend. Het huurbedrag zal u volledig terugbetaald worden.

Drank en voeding

 • Er worden GEEN dranken ter beschikking gesteld door de verhuurder. De huurder is vrij om eigen dranken te voorzien.
 • Er kan GEEN gebruik gemaakt worden van de aanwezige tapinstallatie. De huurder is wel vrij om zelf een mobiele tapinstallatie mee te brengen of te huren bij een brouwer.
 • Het gebruik van wijnen is toegelaten.
 • Echter is het VERBODEN sterke dranken te gebruiken, vermits de verhuurder hiervoor geen vergunning bezit.
 • Er zijn frigo’s beschikbaar onder de toog. Deze mogen steeds gebruikt worden.
 • In het materiaalkot is een grote koelcel beschikbaar. Tijdens het gebruik is het belangrijk dat de deur goed gesloten wordt.
 • Ook is er een diepvries beschikbaar in het materiaalkot, dicht bij de keuken.

Afval

 • Eventuele niet verbruikte dranken en etenswaren dienen terug meegenomen te worden.
 • Alle lege flessen, verpakkingen en drankkartons dienen mee naar huis genomen te worden.
 • Vooraan aan de straat is een glasbol aanwezig voor eventuele glazen flessen te deponeren. Voor het gebruik van deze glasbollen zijn de gemeentelijke reglementen van kracht. Het deponeren van glas na 20.00 u. is niet toegelaten.
 • Wegens strengere controle op sortering door de afvalophaler, dient al het afval te worden meegenomen. Gebruikte papieren tafellakens neemt men ook terug mee naar huis.

Materiaal en keuken

 • De huurder kan gebruik maken van de aanwezige tafels en stoelen. Deze moeten na gebruik steeds terug in de originele opstelling teruggezet worden. Een schema is beschikbaar op de muur in het materiaalkot.
 • Stoelen en tafels mogen NOOIT hoger gestapeld worden dan aangegeven op het schema.
 • Er zijn bestek en borden beschikbaar voor 100 personen. Grotere aantallen zijn mogelijk, maar dienen voor aanvang besproken te worden met de verhuurder. Na het in ontvangst nemen van de sleutel is dit NIET meer mogelijk.
 • Alle elektrische keukentoestellen worden ter beschikking gesteld voor de huurder. Het is NIET toegestaan om de toestellen anders te gebruiken dan aangegeven op de toestellen.
 • Het gebruikte eetgerei en glazen dient VOLLEDIG afgewassen en afgedroogd te zijn en terug op de voorziene plaats gezet te worden.
 • Eigen (keuken-)materiaal mag gebruikt worden.
 • De gebruikte keukentoestellen dienen grondig gereinigd te worden. De afwasmachine, percolater en friteuse dienen altijd in de oorspronkelijke staat achtergelaten te worden. Dit betekent VOLLEDIG leeg en nagespoeld. Lees aandachtig de instructies die bij de machines te raadplegen zijn.
 • Afwasmiddel wordt beschikbaar gesteld, keukenhanddoeken dient de huurder zelf mee te brengen.

Reserveren

Loading...