één Hagelstein

Het bestuursorgaan

één Hagelstein vzw

Het bestuur staat in voor de dagelijkse werking van de vzw. Ze komen minstens één keer per maand samen. Daar bespreken ze de toekomstplannen, bewaken ze de financiën en bereiden ze de activiteiten voor. Verder zorgen ze ook dat de lokalen in orde blijven, en zijn ze het aanspreekpunt voor de samenwerking tussen de verenigingen van Hagelstein.

Maarten
Van Horenbeeck

Voorzitter

Robbe
Pluys

Penningmeester

Joris
Goossens

Secretaris

Yasmina
Ghesquiere

Bestuurslid

Geert
Schelstraete

Facturatie verhuur

Ilse
Asselberghs

Bestuurslid

Rita
Kennes

Bestuurslid

Bart
Vertommen

Bestuurslid

Anita
Van Bael

Bestuurslid

Effectieve leden

Ondersteuning van het bestuur

Deze leden ondersteunen het bestuur en nemen actief deel aan de vergaderingen. Zij hebben ook stemrecht in de algemene vergadering

Robin
Van Oosterwyck

Afgevaardigde KLJ Hagelstein

Nena
Verbruggen

Afgevaardigde KLJ Hagelstein

Dorien
Claes

Afgevaardigde KLJ Hagelstein

“Unus pro omnibus, omnes pro uno”

"Één voor allen, allen voor één”

Alexandre Dumas – 1844

Toegetreden leden

Hulp voor de vereniging

Deze personen zijn ook lid en kunnen mee genieten van alle ledenvoordelen van de vzw. Wanneer het bestuur een bepaalde vereniging of groep erkent, dan zullen alle huidige bestuursleden van die vereniging als toegetreden lid erkend worden. Deze personen hebben geen stemrecht in de jaarlijkse algemene vergadering. Indien ze dat willen kunnen ze individueel een effectief lid worden.

KLJ Hagelstein
Jeugdbeweging (Jo,ngens & Meisjes)
Landelijke Gilde Hagelstein
Drie Koningen
Vereniging
FERM Hagelstein
Vereniging
KOTK Team LG3K
Vrijwilligers