KLJ Hagelstein verbouwt

Het gerucht ging al even rond in onze buurt, maar nu kunnen we het ook officieel bevestigen. KLJ Hagelstein heeft plannen om het huidige KLJ lokaal te verbouwen en uit te breiden. De (parochie)zaal die voor het KLJ lokaal staat zal verdwijnen, maar opnieuw geïntegreerd worden in het nieuwe gebouw. 

Tijdens dit project zal de zaal beschikbaar blijven voor alle evenementen. Je kan de zaal dus nog steeds blijven huren. Contacteer ons via verhuur@eenhagelstein.be

Via onderstaande tijdlijn kun je de evolutie van ons bouwproject op de voet opvolgen. Alle nieuwtjes en updates kun je hier terugvinden.

bouw4
gebouw1
bouw9
bouw6
bouw11
bouw10
bouw8
bouw12
bouw3
bouw7
bouw14
bouw5
bouw2
plan
bouw13
Is de parochiezaaal nog te huur?

Helaas niet. We nemen geen nieuwe verhuringen meer aan. Enkel de reeds geboekte afspraken kunnen nog doorgaan. Vanaf april 2023 is de zaal niet meer toegankelijk.

Wanneer wordt het nieuwe lokaal gebouwd?

Op dit ogenblik is er nog geen definitieve datum en planning bekend. Van zodra dit duidelijk is, kan je dat op deze webpagina terugvinden.

Is het de KLJ die bouwt of de VZW?

Officieel is het de KLJ die de bouwaanvraag indient. Zij zijn de bouwheer van het project. De vzw fungeert als coördinerend team en zal de KLJ in heel het project bijstaan.

Wordt de parochiezaal echt afgebroken?

Helaas wel. Met heel veel spijt moeten we deze vraag bevestigen, want ook voor ons zit er heel wat geschiedenis en vele mooie herinneringen in dit gebouw.

Wanneer wordt de parochiezaal afgebroken?

Ook dat is nog niet helemaal duidelijk. De afbraak van de zaal zal in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden. Wel streven wij ernaar dat de afbraak niet zal gebeuren vooraleer het nieuwe gebouw in gebruik kan genomen worden.

Is het nieuwe gebouw te huur?

Ja, zeker en vast. Het nieuwe gebouw zal verhuurd worden voor alle soorten evenementen en feesten.

Kunnen de KLJ activiteiten blijven doorgaan?

Absoluut. De KLJ zal altijd activiteiten blijven organiseren voor hun leden. Ook tijdens de nieuwe aanbouw en verbouwingen van het KLJ lokaal.

Liggen alle leveranciers al vast?

Nee, wij zijn nog op zoek naar interressante partners die ons kunnen helpen in ons project. Ben of ken jij een zelfstandige onderneming in de bouwsector, dan mag je ons altijd contacteren.

Hoe wordt dit project gefinancierd?

Het project wordt voor een deel gefinancierd door de Hagelsteinse verenigingen: KLJ jongens, KLJ meisjes, Landelijke Gilde en FERM. Zij steken een groot deel van hun spaargeld in dit project dat ze in de loop der jaren hebben weten te verzamelen op al hun activiteiten.
Verder kan de KLJ ook rekenen op een mooie subsidie van de gemeente.
En in een later stadium gaan we ook op zoek naar sponsors. Maar daar hoort u binnenkort meer over.

Een stukje geschiendenis

2019
December 2019 Ons verhaal begint hier
Het keerpunt

Jan en Rita die jarenlang als vrijwilligers de parochiezaal hadden uitgebaad als verhuurverantwoordelijken gingen op welverdiend pensioen. Er moest dus op zoek gegaan worden naar nieuwe vrijwilligers. Dat antwoorden vonden ze bij de Landelijke Gilde. Enkele bestuursleden namen de taken van Jan en Rita over en richtte een nieuw zaalcomité op. 

Ondertussen was ook de kerk verkocht aan Collega Hagelstein, en was er van de parochiale werking nog weinig sprake. 

2020
augustus 2020 Eerste brainstorm
Een nieuwe start

Nu er een nieuw zaalcomité was opgericht en er geen parochieraad meer was, vonden de Hagelsteinse verenigingen het toch noodzakelijk om samen nog zaken te organiseren. Al was het maar om de verenigingen dichter bij elkaar te brengen en het activiteitenaanbod te kunnen vergroten. 

Eensgezindheid was geen probleem, maar iedereen was van mening dat alles wat moderner mocht zijn en dat het in een officieel kader moest kunnen doorgaan. De eerste ideeën voor de oprichting van een nieuwe vzw werden op tafel gegooid.  

November 2020 Eerste voorbereidende vergadering
Conceptuitwerking

Enkele maanden later was er al heel wat info verzamelt over alles wat met vzw's te maken had. De eerste gesprekken over de mogelijke statuten werden besproken. 

De initiatiefnemers die toen rond tafel zaten gingen akkoord om samen het eerste bestuur te vormen. Aan tafel moet je niet letterlijk nemen, want we zaten volop in een lockdown door de coronapandemie, dus alle gesprekken verliepen online via videochats. 

De doelstellingen lagen vast. Nu konden we de bestuursfuncties gaan toekennen en ook dat verliep heel vlot. De moeilijkste taak volgde nadien. Een leuke naam bedenken voor de vzw... 

2021
17 januari 2021 Oprichting vzw
één Hagelstein vzw

De naam werd gevonden, de statuten werden opgesteld en door iedereen ondertekend. Op 17 januari 2021 verscheen onze aanvraag in het staatsblad. Onze vzw is sindsdien een feit. 

De eerste plannen om nieuwe activiteiten te organiseren werden met veel enthousiasme besproken. Helaas was corona nog steeds in opmars, waardoor alle plannen uitgesteld moesten worden. 

maart 2021 Crisisvergadering
Een onverwachte mededeling

In de buurt gingen al enkele geruchten rond, maar plots werd het officieel. De gemeente had kennis gegeven om een parking te maken voor de bussen van De Lijn. En de ideale locatie bleek de plaats te zijn waar onze felbegeerde zaal op staat. Een parking aanleggen rond de zaal bleek al snel geen mogelijkheid te zijn, dus wij voelde de bui al hangen. 

Hoe kunnen we dit oplossen? Wat zijn onze alternatieven? Wat brengt de toekomst? Wat met onze verenigingen, worden ze zomaar op straat gezet? Vele vraagtekens dus. 

juni / juli 2021 Vragen krijgen antwoorden
Een groot nieuw idee

We bleven niet bij de pakken zitten en bedachten allerlei alternatieven. Een andere plaats voor de busparking, ons huisvestigen in de verbouwde kerk, of... 

Wat als we nu eens het huidige KLJ lokaal zouden uitbreiden? Een gek idee of een realistische zaak? 

We gingen praten met de gemeente en polsten naar de subsidie mogelijkheden. Ook namen we contact op met een architect en bespraken alle mogelijkheden. Er waren nog steeds vele vraagtekens, maar er was een nieuwe denkpiste. 

2022
Begin 2022 Meer duidelijkheid
Concrete plannen

Maanden van onderzoek en gesprekken verstreken. Ondertussen werd het financieel plaatje in rekening gebracht en werden er concrete afspraken gemaakt. 

Onze architect had ook de mogelijke bouwplannen uitgewerkt en dat zag er veelbelovend uit. De beslissing valt, en we gaan voor een uitbreiding van het KLJ lokaal. 

Vrijdag 13 mei 2022 Maanden voorbereiding worden openbaar gemaakt
Officiële bekendmaking

KLJ Hagelstein viert hun 60-jarig bestaan met een heus feestweekend. Op vrijdag 13 mei worden alle oud-leiding uitgenodigd op een feestelijke receptie. 

De ideale gelegenheid bij uitstek dus om onze plannen bekend te maken. Op zaterdag en zondag organiseert de KLJ een leuke zomerbar en kunnen alle kennissen en buurtbewoners onze plannen komen ontdekken. 

Een week later maken we ons plan voor iedereen bekend en gooien we deze info online. 

Najaar 2022 De officiële GO!
De vergunning

Het gemeentebestuur heeft de plannen goedgekeurd en de omgevingsvergunning is in orde. 

Momenteel zijn wij bezig met het aanvragen van offertes en zoeken wij de beste partners om het nieuwe lokaal te bouwen.

Heb je ondertussen vragen? Contacteer ons dan gerust. Stuur ons een mailtje naar bouw@eenhagelstein.be en wij contacteren je zo snel mogelijk terug.