één Hagelstein

Ons verhaal

Een stukje geschiedenis

Ben je benieuwd hoe onze vzw tot stand is gekomen? Of wil graag de evolutie opvolgen van ons bouwproject? Dan ben je hier op de juiste plaats. Hieronder kun je ons verhaal door de tijd ontdekken en mee opvolgen. Voor eventuele vragen kun je steeds contact met ons opnemen.

December 2009
Ons verhaal begint hier
Het keerpunt

Jan en Rita die jarenlang als vrijwilligers de parochiezaal hadden uitgebaad als verhuurverantwoordelijken gingen op welverdiend pensioen. Er moest dus op zoek gegaan worden naar nieuwe vrijwilligers. Dat antwoord vonden ze bij de Landelijke Gilde. Enkele bestuursleden namen de taken van Jan en Rita over en richtte een nieuw zaalcomité op.
Ondertussen was ook de kerk verkocht aan College Hagelstein, en was er van de parochiale werking nog weinig sprake.

Augustus 2020
Eerste brainstorm
Een nieuwe start

Nu er een nieuw zaalcomité was opgericht en er geen parochieraad meer was, vonden de Hagelsteinse verenigingen het toch noodzakelijk om samen nog zaken te organiseren. Al was het maar om de verenigingen dichter bij elkaar te brengen en het activiteitenaanbod te kunnen vergroten.
Eensgezindheid was geen probleem, maar iedereen was van mening dat alles wat moderner mocht zijn en dat het in een officieel kader moest kunnen doorgaan. De eerste ideeën voor de oprichting van een nieuwe vzw werden op tafel gegooid.

November 2020
Eerste voorbereidende vergadering
Conceptuitwerking

Enkele maanden later was er al heel wat info verzamelt over alles wat met vzw's te maken had. De eerste gesprekken over de mogelijke statuten werden besproken.
De initiatiefnemers die toen rond tafel zaten gingen akkoord om samen het eerste bestuur te vormen. Aan tafel moet je niet letterlijk nemen, want we zaten volop in een lockdown door de coronapandemie, dus alle gesprekken verliepen online via videochats.
De doelstellingen lagen vast. Nu konden we de bestuursfuncties gaan toekennen en ook dat verliep heel vlot. De moeilijkste taak volgde nadien. Een leuke naam bedenken voor de vzw...

17 Januari 2021
Oprichting vzw
één Hagelstein vzw

De naam werd gevonden, de statuten werden opgesteld en door iedereen ondertekend. Op 17 januari 2021 verscheen onze aanvraag in het staatsblad. Onze vzw is sindsdien een feit. De eerste plannen om nieuwe activiteiten te organiseren werden met veel enthousiasme besproken. Helaas was corona nog steeds in opmars, waardoor alle plannen uitgesteld moesten worden.

Maart 2021
Crisisvergadering
Een onverwachte mededeling

In de buurt gingen al enkele geruchten rond, maar plots werd het officieel. De gemeente had kennis gegeven om een parking te maken voor de bussen van De Lijn. En de ideale locatie bleek de plaats te zijn waar onze felbegeerde zaal op staat. Een parking aanleggen rond de zaal bleek al snel geen mogelijkheid te zijn, dus wij voelde de bui al hangen.
Hoe kunnen we dit oplossen? Wat zijn onze alternatieven? Wat brengt de toekomst? Wat met onze verenigingen, worden ze zomaar op straat gezet? Vele vraagtekens dus.

Juni / Juli 2021
Vragen krijgen antwoorden
Een groot nieuw idee

We bleven niet bij de pakken zitten en bedachten allerlei alternatieven. Een andere plaats voor de busparking, ons huisvestigen in de verbouwde kerk, of...
Wat als we nu eens het huidige KLJ lokaal zouden uitbreiden? Een gek idee of een realistische zaak?
We gingen praten met de gemeente en polsten naar de subsidie mogelijkheden. Ook namen we contact op met een architect en bespraken alle mogelijkheden. Er waren nog steeds vele vraagtekens, maar er was een nieuwe denkpiste.

Begin 2022
Meer duidelijkheid
Concrete plannen

Maanden van onderzoek en gesprekken verstreken. Ondertussen werd het financieel plaatje in rekening gebracht en werden er concrete afspraken gemaakt.
Onze architect had ook de mogelijke bouwplannen uitgewerkt en dat zag er veelbelovend uit. De beslissing valt, en we gaan voor een uitbreiding van het KLJ lokaal.

Vrijdag 13 mei 2022
Maanden voorbereiding worden openbaar gemaakt
Officiële bekendmaking

KLJ Hagelstein viert hun 60-jarig bestaan met een heus feestweekend. Op vrijdag 13 mei worden alle oud-leiding uitgenodigd op een feestelijke receptie.
De ideale gelegenheid bij uitstek dus om onze plannen bekend te maken. Op zaterdag en zondag organiseert de KLJ een leuke zomerbar en kunnen alle kennissen en buurtbewoners onze plannen komen ontdekken.
Een week later maken we ons plan voor iedereen bekend en gooien we deze info online.

Najaar 2022
De officiële administratie
De bouwaanvraag

Ons bouwdossier is volledig en kan officieel ingediend worden. Zulk dossier vraagt heel wat administratie n moet door verschillende instanties bekeken en goedgekeurd worden. Na enkel maanden kwam er een positief advies en werd er een geel bord geplaatst aan de parochiezaal met een officiële bekendmaking. 

Begin 2023
Terug naar af
De plannen worden hertekent

De Coronacrisis gooit nog maar eens roet in het eten.  De prijzen van de materialen waren enorm gestegen en enkele subsidies waren afgevoerd. Hierdoor was ons oorspronkelijk plan helaas niet meer haalbaar. We gingen terug rond tafel zitten en bekeken wat er wel finacneel mogelijk was. De conclusie was snel duidelijk. Kleiner bouwen en meeer investeren om het huidige lokaal op te waarderen. De bouwplannen werden door onze architect herteket en opnieuw ingediend. 

April / mei 2023
De verhuis en een laatste feestje
De gemeente koopt de grond

Het gemeentebestuur koopt de grond waar de parochiezaal en het KLJ Lokaak staat over van "de kerkfabriek". Voor de verkoop getekend wordt, organiseren wij snel nog een allerlaatste feestje in de zaal als officieel afscheid. 

Nadien bleef de zaal voor altijd gesloten. De maanden nadien kregen we gelukkig nog te tijd om al ons materiaal te verhuizen. We namen mee wat we konden. En ja, ook de toog werd mee verhuist en staat nu veilig opgeborgen! 

Zomer 2023
Offertes en berekeningen
Op zoek naar bouwpartners

Terwijl ons nieuw plan opnieuw de administratieve procedure volgde, gingen wij op zoek naar onze bouwpartners. We vroegen offertes aan, vergeleken de prijzen en voegde alle info toe aan ons dossier. 

September 2023
Het einde van een mooi hoofdstuk
De parochiezaal wordt afgebroken

De gemeente geeft opdracht om de parochiezaal te slopen. In een week tijd is alles weg en is er niets meer zichtbaar van onze zaal.

Oktober 2023
De laatste administratieve fase
Indienen subsidiedossier

Na het selecteren van onze bouwpartners konden we alle budgetten duidelijk in kaart brengen. We maakte een motivatiedossier dat we indiende bij de gemeente. Aan de hand van dat dossier konden we bij hen de bouwsubsidies en lening aanvragen. Ongeveer twee maand laten kregen we positief advies dat onze subsidie aanvraag werd goedgekeurd op de gemeenteraad. 

Januari 2024
Groen licht
Bekendmaking bouwdatum

Leuk nieuws, we vernemen zonet dat onze bouw zal aanvatten in april 2024!

Juni 2024
De schup gaat in de grond
Start van de bouw

Wegens het slechte weer in het voorjaar, werd de start van onze nieuwbouw een dikke maand uitgesteld. Maar begin juni was het eindelijk zover, de bouwwerken waren officieel gestart. Ook de verbouwingen in het huidige KLJ lokaal werden gelijktijdig opgestart.